Website disclaimer

Copyright, licenties, aansprakelijkheid, links.

Disclaimer

Mindset Motivation besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Mindset Motivation is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Mindset Motivation geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Mindset Motivation via deze website. Mindset Motivation aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyrights
De informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Mindset Motivation. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Links naar Mindset Motivation
Voor het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is de voorafgaande toestemming van Mindset Motivation nodig.

Licenties
De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Mindset Motivation. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Mindset Motivation.

Praktijklocatie Oud-Beijerland
Navigatieadres: De Vriesstraat 38
Verzamelgebouw de Griendpoort
WhatsApp zakelijk +31 6-421.73.100
mail@kristelmelissa.com